AnyMP4-logotyp

AnyMP4 erbjuder grundlig och enastående online-information och produkttjänster, med förbehåll för följande villkor. Genom att använda denna webbplats antar vi att du godkänner dessa villkor för din tillgång till information och produkttjänster som tillhandahålls av vår webbplats. AnyMP4 Studio förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel och i eget kapital för eventuella brott mot dessa användarvillkor. AnyMP4 Studio kan också ändra användarvillkoren när som helst utan att märka dig, och de reviderade användarvillkoren ska vara effektiva när de publiceras.

Din användning av Programvara är föremål för alla avtal som licensavtal och användaravtal som följer med eller ingår i Programvaran. Du ska vara medveten om riskerna innan du hämtar någon av programvaran eftersom det finns inneboende faror vid användningen av någon programvara som laddats ner på Internet. Du är ensam ansvarig för nödvändigt skydd och säkerhetskopiering av data och enhet som används med någon av programvaran. Du ska använda Programvaran endast för personliga, informativa och icke-kommersiella ändamål, och du får inte ändra, ändra eller omfördela programvaran på något sätt.

1. BILDER

Alla logotyper, stänkskärmar, sidrubriker, bilder och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken, varumärken och / eller handelskläder (tillsammans "Marks") från AnyMP4 Studio. Med undantag av vad som uttryckligen är tillåtet häri är användning, kopiering, överföring, visning, modifiering eller omfördelning av märken i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från AnyMP4 Studio enligt lag förbjuden och kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, sekretessen eller andra villkor för AnyMP4 Studio.

2. ÅTERKOPPLING

Eventuella kommentarer eller material som skickas till AnyMP4 Studio, inklusive men inte begränsade till frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om produkter och tjänster i AnyMP4 Studio, ska anses vara icke-konfidentiella. AnyMP4 Studio ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa avledande verk och distribuera Feedback till andra utan begränsning och vara fri att använda några idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till utvecklings-, tillverknings- och marknadsföringsprodukter som inbegriper sådan feedback.

3. REPRODUCTIONS

Alla auktoriserade reproduktioner av någon av de uppgifter som finns här måste innehålla upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller andra proprietära legender till AnyMP4 Studio, på alla kopior av de material du producerar. Licensen för Programvaran och användningen av denna webbplats är skyddad av Förenta staternas lagar.

4. COPYRIGHT

Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive men inte begränsning, text, bilder, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av AnyMP4 Studio. Alla material som finns på denna webbplats är skyddade av USA och internationell upphovsrättslagstiftning och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras anpassade eller hanteras i någon form eller på något sätt eller i något media utan skriftligt tillstånd av AnyMP4 Studio. Ändring eller borttagning av upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet ska straffas enligt lag.

5. VARUMÄRKE

AnyMP4 är ett varumärke som tillhör AnyMP4 Studio och är lagligt skyddad enligt lag. Den får bara användas med skriftligt tillstånd från AnyMP4 Studio. Användning av AnyMP4-varumärket för kommersiella ändamål utan skriftligt tillstånd från AnyMP4 ska utgöra varumärkesintrång och illojal konkurrens och ska straffas enligt lag.