Logo AnyMP4

AnyMP4 nabízí důkladné a vynikající online informace a produktové služby v souladu s následujícími podmínkami. Používáním této webové stránky předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami týkajícími se vašeho přístupu k informacím a produktovým službám poskytovaným na našich webových stránkách. Studio AnyMP4 si vyhrazuje právo požadovat veškeré právní prostředky a právo na náhradu škody za porušení těchto podmínek. AnyMP4 Studio může kdykoli revidovat Podmínky používání, aniž by vás upozornil, a revidované Smluvní podmínky budou účinné při zveřejnění.

Vaše užívání Softwaru podléhá všem dohodám, jako je licenční smlouva a uživatelská smlouva, která je součástí Softwaru. Před stažením jakéhokoli Softwaru musíte být seznámeni s riziky, protože při používání jakéhokoli Softwaru staženého na Internetu existuje nebezpečí. Nesete výhradní odpovědnost za nezbytnou ochranu a zálohování dat a zařízení používaných s jakýmkoliv softwarem. Software budete používat výhradně pro osobní, informační a nekomerční účely a nebudete jej žádným způsobem upravovat, měnit ani šířit.

1. SNÍMKY

Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafiky zobrazené na tomto webu jsou ochrannými známkami, ochrannými známkami a / nebo obchodními šaty (souhrnně „značky“) AnyMP4 Studio. S výjimkou případů výslovně povolených v tomto dokumentu je používání, kopírování, přenos, zobrazování, úpravy nebo redistribuce jakýchkoli značek v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu AnyMP4 Studio zakázáno zákonem a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí nebo jiné podmínky AnyMP4 Studio.

2. ZPĚTNÁ VAZBA

Jakékoli připomínky nebo materiály zaslané společnosti AnyMP4 Studio, včetně, ale nikoli výhradně, otázek, připomínek, návrhů nebo jiných souvisejících informací týkajících se produktů a služeb AnyMP4 Studio, budou považovány za nedůvěrné. Studio AnyMP4 musí mít možnost reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, transformovat, vytvářet odvozená díla a distribuovat zpětnou vazbu ostatním bez omezení a musí mít možnost používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takovéto zpětné vazbě. jakýkoliv účel, včetně, ale bez omezení na, vývoj, výrobu a uvádění na trh produktů obsahujících tuto zpětnou vazbu.

3. REPRODUKCE

Jakékoli autorizované reprodukce jakýchkoli informací zde obsažených musí zahrnovat oznámení o autorských právech, ochranné známky nebo jiné vlastnické legendy AnyMP4 Studio, na jakékoli kopii materiálů, které produkujete. Licence na Software a používání těchto webových stránek je chráněna zákony Spojených států.

4. COPYRIGHT

Autorská práva na těchto webových stránkách (včetně textu, obrázků, log, zvuků a softwaru) jsou vlastněna a licencována společností AnyMP4 Studio. Všechny materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny zákonem Spojených států a mezinárodním autorským právem a nesmějí být kopírovány, reprodukovány, šířeny, přenášeny, zobrazovány, publikovány upraveny nebo zpracovávány v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem nebo v jakémkoli médiu bez písemného svolení aplikace AnyMP4 Studio. Změny nebo odstranění jakýchkoli autorských práv nebo jiných oznámení z kopií obsahu se trestají zákonem.

5. OCHRANNÁ ZNÁMKA

AnyMP4 je ochranná známka společnosti AnyMP4 Studio a je právně chráněna zákonem. Lze jej používat pouze s písemným souhlasem AnyMP4 Studio. Používání ochranné známky AnyMP4 pro komerční účely bez písemného souhlasu společnosti AnyMP4 představuje porušení ochranné známky a nekalou soutěž a bude trestáno zákonem.