Logo AnyMP4

Studio AnyMP4 Studio je odhodláno poskytovat vám nejvyšší úroveň ochrany vašich dat a soukromí. Shromažďujeme data pouze tehdy, když je to skutečně nezbytné, a v nejlepším zájmu našich zákazníků, např .: zaslat e-mailem aktivační kód produktu. Shromážděné údaje nebudou v žádném případě prodávány ani z jiných důvodů poskytnutých třetím stranám. Následující prohlášení vám poskytuje přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaký druh údajů se shromažďuje pro jaký účel.

webová stránka

Většinu oblastí webové stránky AnyMP4 můžete navštěvovat bez zveřejnění jakýchkoli osobních údajů.

AnyMP4 pouze zaznamenává název domény, IP adresu a typ prohlížeče návštěvníků našich webových stránek prostřednictvím našich logovacích souborů webového serveru a analytických nástrojů v nepravidelných intervalech. Tyto informace používáme k zaznamenávání globálního přístupu na naše webové stránky.

Pro určité funkce vás požádáme, abyste poskytli AnyMP4 určité informace tak, aby fungovaly správně. Můžete se kdykoli rozhodnout, zda budete chtít pokračovat v instrukci, která vás vyzve k poskytnutí informací. V některých případech nebudete moci dokončit konkrétní krok v procesu, pokud nechcete poskytnout požadované informace. V následujících případech například požádáme o osobní údaje:

• Pokud objednáváte prostřednictvím našeho internetového obchodu, požádáme Vás o poskytnutí informací potřebných pro zpracování objednávky. To může zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a číslo kreditní karty nebo bankovní údaje.
• Pokud si předplatíte informační bulletin. Pokud jste se přihlásili k odběru bulletinu a již jej nechcete dostávat, můžete kdykoli zrušit odběr pomocí možnosti zrušení odběru poskytnuté v e-mailu nebo zasláním e-mailu pomocí níže uvedených kontaktních informací.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači nebo v prohlížeči. Soubory cookie se načítají do prohlížeče při prvním použití produktu nebo služby. Cookies neobsahují žádné osobní údaje. Cookies můžeme používat k identifikaci prohlížeče, který používáte, aby se naše webové stránky zobrazovaly správně. Soubory cookie používáme také na různých místech na našich webových stránkách, abychom mohli dokumentovat vaši návštěvu webových stránek AnyMP4 a umožnit efektivnější návrh webových stránek. Pokud nechcete, aby soubory cookie používal AnyMP4 nebo někdo jiný, můžete zakázat instalaci cookie pomocí nastavení prohlížeče. I když máte také možnost kdykoli smazat soubory cookie z pevného disku počítače, pokud tak učiníte, možná nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek, produktů a služeb.

eCommerce

AnyMP4 používá zabezpečený server hostovaný společností MYCOMMERCE a dalšími zpracovateli kreditních karet 3rd, které šifrují osobní údaje celého zákazníka, včetně jména, adresy, čísla kreditní karty, data vypršení platnosti karty atd. Předtím, než jsou odeslány k nám. Šifrování zabraňuje jakémukoli škodlivému používání vašich osobních údajů.

Můžete nám pomoci také tím, že přijmete opatření k ochraně vašich osobních údajů, když jste na internetu. Hesla často měňte pomocí kombinace písmen a čísel a ujistěte se, že používáte bezpečný webový prohlížeč, jako je Safari.

• Pro zabezpečení informací v přenosu používáme software Secure Sockets Layer (SSL) v případě potřeby. Tento software šifruje informace, které předkládáte.
• Samozřejmě platí i pro platby platební kartou. Informace o kreditní kartě jsou dočasně uloženy a smazány pouze po předání příslušnému poskytovateli plateb.
• Je důležité, abyste přijali opatření proti neoprávněnému přístupu k vašemu heslu a počítači. Pokud sdílíte počítač s ostatními, nezapomeňte vždy po každé relaci odhlásit.

2Checkout

2Checkout se specializuje na poskytování softwarových společností škálovatelná distribuční řešení pro prodej svých výrobků po celém světě. AnyMP4 Studio používá 2Checkout, aby vám nabídl rychlé a bezpečné řešení nákupu našich produktů online.

Vaše data můžete kdykoli smazat. Vaše údaje používáme pouze k zpracování objednávky, tj. Jsou shromažďovány a zpracovávány pouze informace implicitně nezbytné pro případné nároky na úhradu.

Instalace a aktivace softwaru

Aktivace, rozšíření zkušebního provozu a odemykání svobodného softwaru je dosaženo aktivační rutinou při spuštění programu. Tento proces vyžaduje zakoupenou e-mailovou adresu a licenční klíč.

Aktivace softwaru plné verze vyžaduje aktivní připojení k Internetu. Během procesu se vytvoří spojení s licenčním serverem a provede se kontrola platnosti. Neplatné licenční nebo licenční klíče nebo klíče, které byly používány vícekrát, způsobí zobrazování chyby v licencích v programu, které zmizí po úspěšném spuštění programu. Platnost licence na produkt bude automaticky kontrolována online v pravidelných intervalech.

Při aktivaci programu s licenčním klíčem se přenášejí následující informace:

• Licenční klíč
• Kontrolní součet
• Kód produktu
• Čísla verzí

Nástroje nástroje Analytics třetích stran

Google Analytics

Používáme následující analytické nástroje od třetích stran, abychom lépe porozuměli vaší interakci s našimi webovými stránkami a využíváním našich produktů / služeb. Naším konečným cílem je vytvořit pro vás uživatelsky příjemnější zážitek:

Používáme Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše využívání našich webových stránek. Informace o vašem používání našeho webu, který generuje soubor cookie, jsou obvykle převedeny na server Google v USA a uloženy tam. Nicméně před tím se společnost Google zkrátí a anonymizuje vaši IP adresu (anonymní proces IP společnosti Google), pokud se nachází v členském státě Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP je přenesena na server Google v USA a uložena tam ve výjimečných případech.

Tato anonymizace zajišťuje, že adresu IP nelze sledovat zpět k vám. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek za účelem sestavení zpráv o aktivitách webových stránek společnosti AnyMP4 a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, je-li to vhodné, je-li to právně nařízeno, nebo pokud společnost Google uzavřela tyto údaje se třetími stranami. Google nebude přidružit vaši IP adresu k jiným datům Google. Používáním našich webových stránek výslovně vyjadřujete souhlas se shromažďováním a ukládáním vašich dat společností Google způsobem a pro účely popsané výše.

Máte také možnost zabránit tomu, aby společnost Google získala a zpracovala data vygenerovaná soubory cookie a údaje související s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) stahováním a instalací pluginu prohlížeče poskytnutého společností Google.

Další informace o službě Google Analytics naleznete zde.

Ostatní

• Ochrana společnosti AnyMP4 a třetích stran: Zveřejníme si účty a osobní údaje zákazníků, pokud jsme k tomu vázáni zákonem nebo pokud je zveřejnění nezbytné k prosazení našich Všeobecných obchodních podmínek nebo jiných smluv nebo k ochraně našich práv či práv. třetích stran. To zahrnuje výměnu dat se společnostmi specializujícími se na prevenci a minimalizaci rizika porušení a podvodů s kreditními kartami. Výslovně prohlašujeme, že v této souvislosti nebudou předány žádné údaje společnostem pro ekonomické využití, které by byly v rozporu s touto politikou ochrany soukromí.
• S vaším souhlasem: Ve všech ostatních případech vás budeme informovat, zda mají být osobní informace předány třetím stranám a poskytnout vám možnost dát svůj souhlas.